О нама

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ опслужује четири општине у региону и то Пирот, Белу Паланку, Бабушницу и Димитровград са укупним бројем становника 93.339 по попису становништва из 2011. године. Налази се на око 4,5 [km] северно од центра Пирота, 0,5 [km] од пута Ниш – Димитровград, на око 400 [m] од реке Нишаве. РДП је развијена на веома погодној локацији морфологије и благих нагиба падина и дозвољава много лакше повећање капацитете. Сама депонија урађена је по највишим стандардима у овој области и задовољава већину захтева у погледу заштите животне средине.

ЈКП „Регионална депонија Пирот“

Пун назив предузећа: Јавно комунално предузеће за депоновање отпада са територија општина Пирот, Бабушница, Димитровград и Бела Паланка „Регионална депонија Пирот” Пирот

Скраћени назив предузећа: ЈКП ”Регионална депонија Пирот” Пирот

Подаци о седишту: Пирот, Мунтина падина бб

Име и презиме овлашћеног лица: Небојша Иванов, дипломирани правник

ПИБ: 107488107

Матични број: 20811889

Е-маил: deponijapirot@gmail.com

Телефон: 010/377-822

Основна делатност: 3821-Третман и одлагање отпада који није опасан

Остале делатности: 3811-сакупљање отпада који није опасан

3832-поновна употреба разврстаних материјала

8130-услуге уређења и одржавање околине

Поделите:
Преведите сајт »