Историјат

Град Пирот и Општине Бабушница, Бела Паланка и Димитровград су 08. септембра 2011. године закључили Међуопштински Споразум о Регионалној сарадњи по питању управљања чврстим комуналним отпадом.

На основу тог Споразума поменуте Општине су 18.новембра 2011.године закључиле Уговор о оснивању Јавног комуналног предузећа “Регионална депонија Пирот” а након измене закона о јавним предузећима и Уговор о организовању Јавног комуналног предузећа „Регионална депонија Пирот“ Пирот ради усклађивања са Законом о јавним предузећима, овереним пред Основним судом у Пироту дана 07.05.2014. године под бројем ОВ И 1640/2014.

Заједничко јавно комунално предузеће је основано, сагласно одредбама Закона о локалној самоуправи, Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и одредби Међуопштинског споразума о регионалној сарадњи по питању депоновања чврстог комуналног отпада са територија ових Општина.

ЈКП „Регионална депонија Пирот” je код Агенције за привредне регистре регистровано решењем број БД 31071/2012, дана 23.03.2012.године.

Изградња депоније је почела 4. децембра 2008.године, а завршена је до краја 2011. године. „Регионална депонија Пирот“ је почела са радом у јануару 2013. године, када су завршени сви институционални аранжмани.

Поделите:
Преведите сајт »