Неопходна помоћ за увођење савременог система сепарације отпада

У складу са прилагођавањем савременим условима и начинима рада Регионална депонија реализоваће пројекат изградње постројења за секундарну сепарацију отпада. Зоран Станковић, директор Депоније, каже да је још увек у току процедура јавних набавки, с обзиром да они који нису добили посао, иако нису имали најповољнију цену, имају могућност жалбе, што успорава реализацију планираног посла.

deponija

– Процедура ће бити испоштована како Закон налаже, а затим ће планирани посао и бити реализован. С обзиром да је реч о значајној инвестицији, оно што је важно да напоменем да смо уз сагласност општина оснивача и наченика Округа упутили захтев ресорном министарству да нам помогне у реализацији овог пројекта, и то у делу набавке појединих делова који би подигли овај систем на виши ниво. То подразумева специјални виљушкар или комбиновано возило за управљање пресованим отпадом, специјализовану лабораторију за анализу квалитета комуналног отпада и лабораторије за анализу отпадних вода са депоније. То су они послови које и иначе плаћамо другима и то нису мала средства на годишњем нивоу а анализе су неопходне и у складу са прописима. Поред уштеде коју би оставрили постоји и могућност да се акредитујемо да радимо према трећим лицима, што би дало могућност и остварења прихода. Овакве полсове раде депоније овог типа и ми планирамо да уведемо ту праксу. И трећа ствар је секундарна линија на овом постројењу за сепарацију отпада, нешто што би било као мини линија, а заснива се на управљању пет амбалажом. То подразумева перфоратор амбалаже и малу пресу, која би омогућила да не заузимамо капацитете велике пресе. Комплетан посао, сва три пројекта су вредности око 9 милиона динара. Очекујемо разумевање министарства, из првих разговора добили смо уверавања да након ребаланса Буџета наш пројекат буде финанисран с њиохове стране. У наредном периоду на састанку у министарству представићемо смернице за реализациу овог пројекта и на тај начин добити дефинитивно одобравање за имплементацију овог пројекта на Депонији- каже Станковић.ACA_3406_resize

Када је реч о редовним пословима, довоз комуналног отпада одвија се редовно. Почела је и друга фаза довожења комуналног отпада са локације Тигар Тaјерса, то ће трајати двадесетак дана. Што се тиче комуналних предузећа општина оснивача не довозе отпад у једнаком интензитету.

– Пирот и даље предњачи и комплетан комунлани отпад довози на Депонију. Димитровград је усталио како довоз и што је за ваку похвалу усталио је и плаћање, једина су општина која нема дуга. На жалост, морам да поновим да се понавља ситуација са општином Бабушница, која опет заостаје са плаћањем. Неразумљива је ситуација с обзиром да имају најмању количину отпада, а ипак нередовно довозе и нередовно плаћају-каже Станковић.

Станковић је упутио и апел грађанима који износе шут на локацију поред старе депоније, која је затворена за присутп, тако да отпад депонују на приступном путу. Општина Пирот доделила је локацију за овај отпад, то је стара депонија гума на Присјанском путу, која је приступачна и предвиђена за ову врсту отпада,напомиње Станковић.

Извор: Плус онлине

Преведите сајт »