Региoналној депонији жиг изврсности ПКС

Регионална санитарна депонија Пирот добила је од стране Привредне коморе Србије жиг изврсности. Овим сертификатом Привредна комора Србије потврђује да је компанија, у чијем је власништву ова верификована страница, испунила услове за издавање овог сертификата, а основа за издавање сертификада је бонитетна оцена и редовно надгледање од стране бонитетне куће “Кофаце”.

zig izvrsnosti

Chamber of commerce and industry of Serbia certifies that the company owning this website, satisfies the criteria for certification. Cartification basis is credit report and regular monitoring from COFACE Serbia credit reporting house.

Преведите сајт »