Регионална депонија брине о животној средини

ЈКП Регионална депонија Пирот током ове године урадиће седам различитих анализа испитивања квалитета животне средине. Све ове анализе, по речима Ненада Ђорђевића, из Регионалне депоније, део су Плана вршења мониторинга који је саставни део плана пословања за 2017. годину. 

По речима Ненада Ђорђевића из Регионалне депоније Пирот урадиће се анализе квалитета амбијенталног ваздуха са аспекта концентрација сумпор диоксида, азот диоксида, чађи и других супстанци, затим испитивања састава депонијских гасова, подземних и површинских вода, земљишта и техничке воде која се користи за домаћинства у окружењу Регионалне депоније.

-Резултати из четири извештаја о испитивању које је рађено испред самог комплекса Депоније, у непосредној близини првих викендица су показали да су концентрације испод максимално дозвољених концентрација, односно да депонија нема, односно да минимално утиче на квалитет земљишта-казао је Пиротским вестима Ђорђевић и додао да су и на осталим тачкама узоркованог земљишта концентрације анализираних параметара испод максимално дозвољених.

Преведите сајт »