Директор Иванов: Пословање стабилизовано, наредне године се гради друго тело Депоније

Директор Регионалне депоније Пирот Небојша Иванов казао је да седам месеци након постављања новог руководства и затеченог катастрофалног стања, ово јавно предузеће данас послује стабилно у сваком погледу, а ради се и на активностима које су предуслов за изградњу другог тела депоније, која треба да почне наредне године, а вредност тог посла је 2.2 милиона евра.

-Уведен је ред у пословање Депоније, а и сам круг депоније, који је био у катастрофалном стању, сада је у изванредном стању, што је предуслов да се безбедно одлаже отпад. Такође, почели смо са активностима које су предуслов за изградњу другог тела депоније. Предрачунска вредност тог посла је око 2.2 милиона евра. Најзначајније за нас је што водимо максимално рачуна о заштити животне средине па тако сва истраживања која су радили независни стручњаци показала су да ми водимо рачуна о заштити околине јер су сви параметри важни за очување животне средине строго у границама нормале, чак и доста испод максимално дозвољених вредности. Скупштина Града Пирота је усвојила анекс о функционисању Регионалне депоније, у току су активности са осталим општинама Бабушницом, Белом Паланком и Димитровградом на усвајању тог анекса.

пиротскевести.рс

Имамо уверавања да ће и општине Бабушница и Димитровград усвојити анекс који ће омогућити реорганизовање а у циљу боље ефикасности рада, једино још немамо информације о томе из Беле Паланке, али се надамо да ће и то бити решено. Такође, на основу закључка и одлуке Надзорног одбора, ми смо поднели три или четири кривичне пријаве за злоупотребе у функционисању Депоније које је починили претходно руководство. Оно што је по мени најзначајније, успели смо да међуљудске односе ускладимо и доведемо на оптимални ниво тако да мали број запослених извршава све своје задатке-казао је директор Иванов.

 

Преведите сајт »