Отпад са Регионалне депоније постаје гориво за пећи у цементари у Поповцу?

Руководство ЈКП „Регионална депонија Пирот“ на челу са директoром Небојшом Ивановим, референт за заштиту животне средине и безбедности на раду Ненадом Ђорђевићем, и финансијско-административним руководиоцем Виолетом Антић, имали су јуче важан пословни састанак са руководством цементаре ЦРХ Србија из Поповца и предузећа Еkорец, такође из Поповца, а са циљем да се реализује замисао да се отпад са Регионалне депоније Пирот користи као енергент за рад пећи у цементари у Поповцу.

На састанку је било речи о ревидирању писма о намерама из 2013. године.

 То подразумева будућу сарадњу која се односи на селектовање отпада, а који се накнадно може искористити као енергент у пећима цементаре у Поповцу.

Реализација ове сарадње планира се за наредну годину, односно након пуштања у рад постројења за секундарну селекцију отпада на Регионалној депонији у Пироту.


У току наредне недеље се очекује још један пословни састанак у истом саставу, на коме ће се конкретизовати пословни односи и могућности заједничке пословно-техничке сарадње.

Преведите сајт »