Састанак у Београду на позив Министарства пољопривреде и заштите животне средине

На позив Министарства пољопривреде и заштите животне средине, представници ЈКП „Регионална депонија Пирот“ су дана 19.10.2017. године одржали састанак са представницима Рециклажног центра за пријем, складиштење и третман мешаног, рециклабилног и опасног отпада из домаћинства Нови Београд чији је оснивач „Градска чистоћа“ Нови Београд на челу са извршним директором Дејаном Томићем.

У истом дану је представништво ЈКП „Регионална депонија Пирот“ посетило и рециклажно двориште у оквиру Супернатурал парка на Ади Хуји, чији је оснивач ЈКП „Инфостан“ у сарадњи са Еуконс групом, као и депонију „Винча“ чији је оснивач ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Тема састанака је било упознавање са радом Рециклажног центра, имплементација контејнера за сепарацију отпада на нивоу Београда, као и значај рециклаже на животну средину, а све са циљем да се планирано постројење за секундарну сепарацију отпада боље имплементира у рад Регионалне депоније у Пироту.

 

Преведите сајт »