Посета руководства Регионалне депоније Хрватској – драгоцено искуство

У циљу реализације пројекта „Примена европског законодавста у управљању отпадом и водама у пиротском округу“, и у циљу сагледавања искуства и позитивне праксе мониторинга евентуалног загађења подземних вода од стране регионалне депоније у Пироту, а путем инсталирања пијезометара у кругу регионалне санитарне депоније Пирот, и инсталирања опреме у пијезометрима за континулано даљинско праћење евентуалног загађења подземних вода, систематизоване у скада систем, директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ и сарадници, су посетили град Чаковец и град Вараждин у Републици Хрватској дана 22.02.2018. године.

Током свог боравка примљени су од стране градоначелника Чаковца, Стјепана Ковача, који је презентовао њихово искуство у управљању отпадом и водама на територији града Чаковца.

Градоначелник је изјавио да град има организовану примарну селекцију комуналног отпада дуги низ година као и да функционише савремена санитарна депонија, и према његовој изјави, преко 50% комуналног отпада се рециклира, тј. не одлаже на санитарну депонију.

 

Санитарна депонија има савремену линију за секундарну сепарацију, компостану и податак који је за пажњу јесте цена одлагања отпада која износи 50 е по тони. Представници ЈКП „Регионална депонија Пирот“ су посетили пречишћивач отпадних вода у Вараждину где су се упознали са сцада системом за праћење рада. Посетили су и фирму В-елин, произвођача опреме за даљинско праћење квалитета подземних вода.

Преведите сајт »