Градиће се друго тело Регионалне депоније Пирот – инвестиција од 2.3 милиона евра

С обзиром да садашња “ћелија” односно тело Регионалне депоније Пирот може да се користи за прикупљање смећа до 2022. године, руководство Регионалне депоније Пирот заједно са Градом Пиротом увелико планира велику инвестицију од 2.3 милиона евра. Реч је о инвестицији у изградњи другог тела депоније у наставку постојеће, казао је директор Регионалне депоније Небојша Иванов.

-Ове године уграђујемо армирано-бетонски колектор. Та инвестиција је око 20 милиона динара пројектантске вредности. До краја године треба да буде реализовано а план је од наредне године до 2022. урадимо другу ћелију депоније. То су значајна средства. Отприлике амбиција је да значајан део урадимо из наших извора, један део да буде финанасиран од стране ЕУ и наших министарстава у виду кредитних средстава како та изградња и та велика инвестиција не оптерећује буџет Града Пирота и буџете осталих локалних самоуправа-казао је директор Иванов и додао да предстоји реализација веома важног пројекта финансираног од стране ЕУ а који се тиче примарне селекције отпада. Значајну улогу ће у том пројекту имати и ЈП Комуналац из Пирота.

За примарну селекцију отпада у Србији од ЕУ 6.4 милиона евра

ЕУ је Србији одобрила реализацију великог пројекта примарне селекције отпада у вредности од 6.4 милиона евра. Део тог пројекта је и Регионална депонија Пирот, Град Пирот, и ЈП Комуналац у Пироту, с обзиром да поменути ентитети сачињавају и креирали су један од најбољих система за прикупљање отпада оличених у Регионалној депонији Пирот, једној од најсавременијих регионалних депонија у Србији.

-Основна замисао је да се одвоји прикупљање сувог и мокрог отпада, са кантама за суви и мокри отпад и посебним линијама за транспорт поментих врста отпада до Регионалне депоније. Значајна средства треба да добије ЈП “Комуналац”. То је значајан пројекат који ће унапредити сакупљање комуналног отпада на територији Града Пирота. Тако ћемо омогућити грађанима да у старту врше сепарацију отпада, а цео тај систем ће бити повезан са линијом за секундарну сепарацију отпада-казао је директор Иванов.

Наредне године гради се линија за секундарну сепарацију отпада

Локална самоуправа у сарадњи са Министарство за заштиту животне средине са преко 400.000 евра финансираће изградњу савремене линије за секундарну сепарацију отпада. Овај посао требао би да се реализује већ наредне године, а до краја ове године треба да буде завршен административни део посла.

Преведите сајт »