Потписан уговор о изградњи постројења за секундарну сепарацију отпада

Данас је у Министарству за заштиту животне средине потписан тројни уговор на релацији Министарство заштите животне средине – Град Пирот – Регионална депонија Пирот чиме се омогућује реализација веома важног пројекта изградње линије за секундарну сепарацију отпада вредне 40.8 милиона динара, казао је директор Регионалне депоније Небојша Иванов.

Регионална депонија Пирот

-Реч је о веома важном послу који нас очекује већ у првој половини 2019. године, по завршетку процедура јавних набавки, а изградња постројења за секундарну сепарацију отпада представљаће нову еру у одлагању отпада у Пироту јер ће подразумевати потпуно нови начин управљања отпадом чиме се иде заправо у сусрет европским законима из ове области а и то је обавеза из Поглавља 27. у процесу приступања ЕУ. Заједно са примарном селекцијом, рециклажом и компостаном, што је све део наших амбициозних планова, овај пројекат омогућиће нам да се продужи век трајања депоније, значајно ефикаснији систем прикупљања отпада али и остварење додатних прихода од компостане, рециклаже-казао је Иванов.

Преведите сајт »