Министарство за заштиту животне средине Потписан уговор о изради пројекта Компостане

На конкурсу Министарства за заштиту животне средине Град Пирот је конкурисао израдом пројектно техничке документације за изградњу објекта Компостане са пратећом инфраструктуром и неопходном опремом а на локацији Регионалне санитарне депоније Пирот.  Како је Пиротским вестима казао директор Регионалне депоније Небојша Иванов, Министарство је  одобрило средства у износу од четири милиона динара уз учешће Града од милион динара за израду пројектно-техничке док за Компостану и данас је у Београду у Палати Србија потписан уговор између Министарства за заштиту животне средине и Града Пирота. У име Министарства уговор је потписао министар Горан Триван, а у име Града Пирота заменик градоначелника Видојко Панајотовић.

-Очекује се да у наредних десетак дана уговорена средства буду трансферисана Граду Пироту и након тога иде процедура јавне набавке за израду пројектно-техничке док за изградњу Компостане на локацији Регионалне санитарне депоније.

Регионална санитарна депонија Пирот и Град Пирот иду у сусрет европским директивама у управљању отпадом чији је јединствен захтев да се отпад у што је могуће више рециклира и да се драстично смањи количина отпада који се одлаже на ћелију депонија. Поред изградње Линије за секундарну сепарацију отпада која је у току,  ова инвестиција ће додатно смањити количину отпада на ћелију депоније-казао је директор Иванов.

Преведите сајт »