Делегација Регионалне депоније Пирот у студијској посети Аустрији, Мађарској, Словенији

Представници ЈКП Регионална депонија Пирот учествују у Програму Уједињених нација за развој (УНДП), који спроводи пројекат ’’Платформа за циркуларну економију за одрживи развој у Србији’’, у сарадњи са Министарством заштите животне средине.

Циљ пројекта је изградња стратешког партнерства са заинтересованим странама ради остварење напретка у транзицији ка циркуларној економији. Једна од предвиђених активности пројекта је и студијска посета земљама ЕУ, ради упознавања са најбољим праксама у одлагању и третману биодеградабилног отпада, у контексту циркуларне економију.

С тим у вези, пошто је ЈКП Регионална депонија Пирот препозната као релеватна од стране Министарства заштите животне средине за област циркуларне економије, представници овог предузећа тренутно су у студинској посети у граду Граз у Аустрији где ће се упознати са начином третирања биодеградабилног отпада.

Студијска посета предвиђа обилазак постројења за третман биодеградабилног отпада, као и састанке са представницима релевантних институција у Словенији, Аустрији и Мађарској.

Претходних дана су посетили постројења за управљања отпадом у Љубљани и Марибору где је акценат стављен управо на циркуларну економију, а из чега се могло видети да је начин на који ове земље управљају отпадом одржив. У току сутрашњег дана делегација из Србије ће посетити и Сегедин.

Преведите сајт »