Регионална депонија на међународном саветовању ”Заштита ваздуха 2019” у Нишу

У Нишу се тренутно одржавају  Интегрисана саветовања са међународним учешћем – 47. саветовање “Заштита ваздуха 2019” и 10. саветовање “Депоније пепела, шљаке, јаловине у термоелектранама и рудницима и депоније комуналног отпада”.

У току је излагање представника Регионалне депоније Пирот са темом “Анализа и преглед стања у зони Регионалне депоније Пирот”. С тим у вези сутра ће се обавити и стручна посета организатора саветовања као и учесника Регионалној депонији Пирот, до сада најмодернијег објекта у региону са најсавршенијим техничко-технолошким решењима.

Преведите сајт »