ЖИЧАНИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА ПЛАСТИЧНУ АМБАЛАЖУ

У циљу увођења примарне сепарације отпада, репарацијом старих жичаних контејнера за пластичну амбалажу покренут је први корак разврставања неопасног отпада на месту настанка истог. Акцијом „Рециклирајмо за Пирот“ промовисано је увођење примарне сепарације која омогућава издвајање корисне компоненте из отпада. Постављањем жичаних контејнера за пластичну амбалажу, омогућили смо грађанима да сами воде рачуна о одлагању отпада и тако допринесу значају очувања животне средине.

У току је обнављање 230 контејнера за одлагање пластичне амбалаже који су постављени у граду, а у наредном периоду планирано је постављање у приградским насељима и селима. Пражњење контејнера врши Ромски центар „Амала“  једном недељно.

Крајњи циљ увођења примарне сепарације отпада је смањење одлагања отпада на депонији, како би се продужио њен животни век, а самим тим би допринели очувању животне средине у нашем граду.

Б. Тошић

Преведите сајт »