Иванов: На нама је велика одговорност и обавеза да крајем године почне пробни рад линије за секундарну сепарацију отпада

Изградња платоа поред Хале за секундарну сепарацију комуналног отпада на Регионалној депонији Пирот почела је средином фебруара. Реч је о другој фази радова која подразумева изградњу саобраћајница и инсталирање целокупне неопходне инфраструктуре, попут електроводова, одвода отпадних вода, канализационе мреже. Радови се одвијају више него добро каже, Небојша Иванов, директор Регионалне депоније Пирот чиме ће се благовремено обезбедити услови за монтажу опреме и машина у наредној, завршној фази. Крајем године линија за сепарацију комуналног отпада требало би да почне са пробним радом рекао је , поред осталог, Иванов у разговору за Пиротске вести.

DCIM100MEDIADJI_0135.JPG

“Могу да констатујем да смо динамиком радова задовољни. Очекујем да у нередном периоду од месец и по до два радови буду завршени. Друга фаза радова се односи на изградњу саобраћајница и платоа око хале, као и целокупне неопходне инфраструктуре. Сви радови су у току тако да немамо никаквих проблема око реализације ове инвестиције. Вредност радова је око 60 милиона динара са порезом на додату вредност. Део средстава је обезбедило Министарство за заштиту животне средине, у износу од 24 милиона динара, а преостали део је обезбедила Регионална санитарна депонија из остварене добити у претходним годинама.

 

Паралелно са овим пословима ради се на ставарњу услова како би се ефикасно реализовала и трећа фаза радова, и практично привела намени линија за секундарну сепарацију комуналног отпада.

“Трећа фаза подразумева набавку опреме, неопходне механизације, опреме за посебне токове отпада, нарочито опасног отпада, и опреме за део хале где ће се инсталирати контејнери за особље – тоалет, кухиња, трпезарија и све остало. Вредност тих радова је 130 милиона динара са обрачунатим пдв – ом. Од тог износа 102 милиона обезбедило је ресорно министарство, а преостали део ми обезбеђујемо, као наше учешће. У току је припрема техничке спецификације за припрему тендерске документације. Наше обећање и наша велика одговорност је да крајем децембра ове године буде пуштена у пробни рад линија за секундарну сепарацију”- рекао је Иванов.

Преведите сајт »