НАГРАЂЕНИ РАДОВИ на EKO конкурсу Регионалне депоније Пирот

( 1. категорија – „Рециклирам, природу бирам!“)

  1. ПУ „8.септембар“ Димитровградобјекат „Пчелица“
  2. ПУ „Чика Јова Змај“ Пирот, вртић „Бамби“ Пирот  – „еко воз“
  3. ПУ „Чика Јова Змај“ Пирот – вртић „Црвенкапа“ – „глобус света“ 

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ – ЕКО ФОТОГРАФИЈЕ

(2. категорија – „Мали ЕКО репортери“) 

1. Ћирић Огњен, О.Ш. „Свети Сава“ Пирот“

2. Тричков Леа и Петров Ђина, О.Ш. „Христо Ботев“ Димитровград

3. Никола Станковић, О.Ш. „Младост“ Велико Боњинце

НАГРАЂЕНИ ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ

(3. категорија – „Не бацај смеће природа те волети неће!“)

  1. Даниел Атанасов Неђин, VIII-3 О.Ш. „Деспот Стефан Лазаревић“, Бабушница
  2. Ања Васић VII-5О.Ш. „Осми септембар“, Пирот
  3. Анђелија Јовановић, VIII-3 О.Ш. „Љупче Шпанац“ Бела Паланка 
Преведите сајт »