Регионална депонија почиње са прикупљањем амбалажног отпада од великих компанија


У циљу реализације политике града Пирота за ефикасно управљање амбалажним отпадом и комуналним амбалажним отпадом, ЈКП „Регионална депонија Пирот“ је потписала уговор о преузимању амбалажног отпада са компанијом АБ маркет који је инвеститор СТОП ШОП малопродаје и са компанијом трговине Мармил.


Ових дана потписаћемо уговор и са компанијом Тигар АД, а почетком године смо потписали са компанијом Тигар Тyрес. Под амбалажним отпадом подразумева се: стакло, пластика, дрво, картон и метал. Преузимањем амбалажног отпада ЈКП „Регионална депонија Пирот“ даљим процесима третира и предаје отпад рециклажној индустрији (рециклеру). На тај начин се постижу два циља:

Да амбалажни отпад не загадјује животну средину (воду, ваздух, земљиште),
Да из амбалажног отпада који након употребе представља секундарну сировину добијемо нови производ (то је један од принципа циркуларне економије), и омогућимо отварање нових радних места.

У том контексту, Регионална депонија Пирот активно реализује принципе циркуларне економије и на тај начин штитимо животну средину и примењујемо начело хијерархије управљања отпадом. Према нашим статистикама, у Пироту се генерише 50-70т картонске амбалаже на месечном нивоу, што показује знатну количину амбалажног отпада. Напомињемо да успешно водимо кампању за сакупљање пет амбалаже која је наишла на добар одазив грађана и најављујемо да ћемо до краја године инсталирати систем за сакупљање картонске амбалаже на територији града Пирота. Позивамо и све остале привредне субјекте у области трговине и услужних делатности да се прикључе кампањи прикупљања амбалажног отпада, и да на тај начин заједничким снагама постигнемо циљ у обасти управљања отпадом у нашем граду.

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот

Преведите сајт »