Регионална депонија и Град Пирот улазе у трећу фазу изградње постројења за секундарну сепарацију отпада

Након успешно реализоване друге фазе изградње постројења за секундарну сепарацију отпада, Град Пирот и Регионална депонија покренули су активности на реализацији треће (последње) фазе пројекта.

-У оквиру ове фазе планира се комплетан завршетак армирано-грађевинских радова, набавка линије за сепарацију отпада и пратеће механизације која ће опслуживати ово постројење. Данас је извршена примопредаја комбиноване машине (скип) између ЈКП Регионална депонија Пирот и Корковад, фирме која се бави продајом грађевинских машина- изјавио је  Ненад Ђорђевић, технички директор Регионалне депоније Пирот.

Преведите сајт »