Постројење за сепарацију отпада – нов приступ управљања комуналним отпадом


Једна од највећих инвестиција Регионалне депоније Пирот, која премашује бројку од два милиона евра, јесте изградња постројења за сепарацију комуналног отпада. Радови на овом постројењу су у завршној фази, с обзиром да је комплетна инфраструктура завршена крајем лета. До краја године очекује се инсталирање опреме за коју је реализована јавна набавка, односно уговорена испорука, каже, директор Депоније, Небојша Иванов.\

Рад постројења за сепарацију комуналног отпада представљаће историјску прекретницу у начину управљања комуналним отпадом, један сасвим нов приступ. То, поред осталог, подразумева да ће први корак ка селекцији отпада, направити сами грађани који ће имати на располагању адеквате услове да би се урадила основна, примарна селекција отпада, каже Иванов.

“Примарна селекција подразумева да ће свако домаћинство добити две канте, једну за мокри отпад, другу за суви. У канту за суви отпад иду све секундарне сировине попут стакла, папира, картона, пластике, пет амбалаже и слично. Постојаће посебна линија превоза у организацији ЈП “Комуналац”. Све се то довози на линију за сепарацију отпада и почиње селекција. Сав тај материјал завршава касније на тржишту рециклажне индустрије. Садржај из канте за мокри отпад иде на тело депоније. Дакле, улазимо у финалну фазу наше инвестиције и надамо се да ће 2022. донети нов приступ управљања отпадом”- каже Иванов.

Директор Депоније, Небојша Иванов, каже да би опрема требало да буде испоручена до краја године, да се убрзо крене са пробним радом и већ у марту да у пуном капацитету почне да функционише линија за секундарну сепарацију. Он истиче да је крајем прошле године почело управљање амбалажним отпадом. Интензивно се прикупља картонска и пет амбалажа. То на свој начин представља увод и припрему за примарну селекцију. За Регионалну депонију то је сировина. Ове године је испоручено тржишту преко 70 тона балираног картона, а на лагеру тренутно има око 30. Такође, испоручена је и велика количина јогуртске и пет амбалаже што, поред финансијског ефекта, има за циљ и продужење века тела депоније.

Постројење за сепарацију комуналног отпада омогућиће упошљавање, најмање, десеторо нових радника.

Преведите сајт »