Небојша Иванов – Још једна важна инвестиција на Регионалној депонији Пирот

У складу са уговором који је недавно потписала Регионална депонија Пирот данас је почело допремање опреме за линију за секундарну сепарацију комуналног отпада чији се почетак рада у пуном капацитету очекује у марту 2022. године. Целокупно уговорена опрема, у вредности од 860 хиљада евра, требало би до краја месеца да буде испоручена, како би одмах почела монтажа, а затим пробни рад.

Небојша Иванов, директор Регионалне депоније Пирот, каже да је у складу са политиком града Пирота ова активност започета 2019. године, како би се омогућио један нов приступ у управљању комуналним отпадом. Отпочињање примарне селекције отпада и рад постројења за секундарну сепарацију представљаће револуционаран приступ у области управљања комуналним отпадом. Иванов каже да се велики труд испалтио јер се постепено улази у финалну фазу. Линија за секундарну сепарацију отпада биће јединствена у Србији по својој функционалности , с обзиром да је реч о изузетној, савременој опреми која захтева и врло одговоран начин управљања, каже Иванов.

Иванов је рекао да ће у марту идуће године линија за секундарну сепарацију комуналног отпада добити употребну дозволу, што је још један од показатеља да су све активности на реализацији овог пројекта биле квалитетно реализоване.

Преведите сајт »