Ускоро соларна електрана и на крову “Регионалне депоније”


У току је тендер за подношење понуда за изградњу соларне електране снаге 150 киловата на крову Јавно комуналног предузећа “Регионална депонија”. Тендер је отворен до 30. априла а заинтересоване фирме могу да доставе понуде за највише 15,9 милиона динара, колико је дефинисано тендером.

    Електрана ће бити намењена за сопствену потрошњу овог јавног предузећа са делимичном предајом електричне енергије у дистрибутивни систем по систему купац-произвођач. Електрана ће бити инсталирана на крововима два објекта Регионалне депоније, 240 панела на двоводном крову са претежно јужном и северном оријентацијом Хале за секундарну сепарацију отпада и још 70 панела на једноводном крову са претежно западном оријентацијом постојеће зграде надстрешнице за посебне врсте отпада.

    Критеријум за доделу уговора биће цена, а рок за завршетак радова је 30 радних дана од дана увођења изабране фирме у посао.

    Преведите сајт »