Састанак са руководством Регионалне депоније ”Срем Мачва”

Након успешно одржаног састанка са представницима предузећа ЦРХ Србија доо и ЕЦОРЕЦ из Поповца, руководство регионалне депоније Пирот на челу са директором Небојшом Ивановим, референтом за заштиту животне средине и безбедности на раду Ненадом Ђорђевићем, и финансијско-административним руководиоцем Виолетом Антић, посетило је ЈКП Регионална депонија „Срем Мачва“.

Тема и циљ овог састанка јесте упознавање са радом и организацијом, као и текућом проблематиком у раду и функционисању санитарних депонија . Оба предузећа су јасно дефинисала који су то техничко-технолошки и организациони проблеми, и након одређених закључака, планова за будући рад и надоградњу целокупног система управљања отпадом у Србији, уговорили посету представника ЈКП Регионална депонија „Срем Мачва“ регионалној депонију у Пироту.

Преведите сајт »