Посета Сегедину, прилика да се стекну и пренесу драгоцена искуства

У организацији ЕИСП-а програма, којом руководи Јохн Глазебрук, а у сарадњи са Министарством заштите животне средине, организована је студијска посета Регионалном центру за управљање отпадом у Сегедину. Након уводног говора Јохн Глазеброока, јуче је одржана едукативна презентација где су представници Градске управе Пирот: Братислав Ћирић, помоћник градоначелника, представници ЈКП “Регионална депонија Пирот” – председник Надзорног одбора Зоран Крстић, директор Небојша Иванов, референт заштите животне средине и безбедности на раду, Ненад Ђорђевић, финансијско-административни руководилац, Виолета Антић, сарадник ЈКП Регионална депонија Пирот Драган Минчић, имали прилику да се упознају са системом за управљање отпадом од примарне и секундарне селекције отпада, до одлагања и производње електричне енергије од депонијског гаса. Презентацију је одржао Арон Биакал Шон, технички директор Регионалног центра за управљање отпадом у Сегедину. 

Посета ће помоћи да се позитивна техничка решења, применљива у Сегедину, искористе за унапређење система управљања отпадом у ЈКП .Регионална депонија Пирот.

Преведите сајт »