Иновативна решења за смањење загађености и побољшање квалитета ваздуха у Србији

Представници ЈКП “Регионална депонија Пирот” Бранислава Тошић,  мастер инжењер заштите животне средине и Марко Златковић дипломирани инжењер заштите животне средине присуствовали су конференцији “Иновативна решења за смањење загађености и побољшање квалитета ваздуха у Србији” на којој су представљене најбоље идеје у оквиру изазова за иновације за чист ваздух.
На конференцији су присуствовали министарка заштите животне средине Ирена Вујовић, градоначелник Града Београда Зоран Радојичић, представници УНДП-а, СЗО Србије и учесници победничких тимова.

Сходно овој теми на конференцији се говорило о проблему загадјења ваздуха глобално и у Србији, текућим иницијативама усмереним на решавању проблема загађења ваздуха, позиву за иновативна решења која могу убрзати побљшање квалитета ваздуха.

Представљена су 14 тима са иновативним решењима за смањење загађености и побољшање квалитета ваздуха у Србији.

Иновативна решења ће допринети креирању здравијег окружења за живот, стимулисаће локални привредни развој, иновације и предузетништво.

Преведите сајт »