Регионална депонија и Комуналац уз помоћ Града бесплатно односе кабасто смеће из пиротских домаћинстава

У склопу пројекта Управе града Пирота, ЈП “Комуналац” и Регионалне депоније “Рециклирајмо за Пирот” наставља се са новом кампањом под називом “Очистимо свој дом – избаци све што ти смета. Управа града поклања велику пажњу, поред осталог, и овом пројекту, истакао је директор Рагионалне депоније, Небојша Иванов. Сам пројекат “Рециклирајмо за Пирот” је од изузетног значаја, а циљ и суштина је да се драстично смањи употреба пластичних кеса и још више унапреди очување животне средине.

“Сведоци смо да имамо прекомерну употребу пластичних кеса. Ако 17.000 домаћинстава, на пример, употреби само по две кесе и непрописно одложи то је преко 30.000 пластичних кеса. У будућности се може очекивати, у складу са законском регулативом, да град Пирот забрани употребу пластичних кеса. Други циљ ове акције је да чувамо соју природи и животну средину. Секундарне сировине које су отпад, а које могу да се искористе, не треба да заврше у Нишави, Бистрици, улици, у неком јарку. Оне треба да буду у систему циркуларне економије и искоришћене као секундарне сировине за рециклажну индустрију. Трећи, врло значајан циљ, јесте примарна селекција отпада. Морамо кренути са припремом за примарну селекцију која има циљ да нас припреми како и на који начин да створимо најбољу организацију, а грађане едукјумо”.

Иванов је нагласио да је план да се ове године, буквално, уђе у сваку улицу и да се на најбољи начин реализује акција “Очисти свој дом – избаци све што ти треба”.

 

“Из овога се може видети да сви који учествујемо у тој акцији имамо велику одговорност. Наши грађани су углавном савесни, али ми морамо створити инфраструктуру, организацију и систем који омогућава да људи на најбољи начин искористе могућност за примарну селекцију”-казао је Иванов.

 

Бранка Тошић, пројект менаџер, каже да се у склопу кампање “Рециклирај за Пирот” организује бесплатно одвожење отпада. Акција ће почети 26. априла, а одвожење отпада биће распоређено радним данима на неколико локација у граду. Грађани ће моћи да све оно што им није потребно одложе поред контејнера, или испред дворишта, одакле ће кабасто смеће покупити екипе Регионалне депоније. Могу се одложити отпадне гуме, стакло, картон, метална амбалажа, стари намештај и уређаји. Свако ко се прикључи акцији добиће цегер на поклон као знак еколошки одговорног грађанина.

 

Руководилац техничког сектора на Регионалној депонији, Слободан Јовановић, каже да је примарни циљ акције да се сва домаћинства ослободе непотребних ствари. Сав прикупљени материјал се одвози у рециклажно двориште на селекцију отпада. Оно што не може да се искористи биће депоновано на Санитарној депонији. Јовановић очекује, као и до сада, добар одзив грађана. Град Пирот ће бити подељен по зонама и грађани ће бити благовремено обавештавани када ће се у њиховој зони и улици акција реализовати.

Милош Цолић, заменик градоначелника Пирота каже да се град веома одговорно односи према свим активностима у смислу очувања животне средине. Постоји много пројеката, а ово је један од важних корака у том правцу.

“Да не говоримо о примарној и секундарној сепарацији које су пред нама, пројекту компостане, станице за мерење квалитета ваздуха, фабрици за пречишћавање вода, као и гашењу котларница у градским срединама. Нама је веома важно да стално наглашавамо, поменут је термин циркуларна економија, а ја ћу рећи још и одрживи развој. Треба да развијамо наше друштво на тај начин што користимо све ресурсе, али да притом не угрожавамо животну средину. Желим да нагласим да је здрава животна средина само један аспект политике одрживог развоја коју град Пирот имплементира. Ту је и социјална политика, као и политика економије. На крају, циљ свега тога треба да буде здрава животна средина, искорењивање сиромаштва и економски развој сваког појединца.

Начелник за урбанизам и стамбено комуналну делатност, Бојан Пешић, указао је на проблем периодичног настанка мини депонија поред контејнера. Управо један од циљева ове акције јесте да се таква појава елиминише. Што се тиче дивљих депонија, сваке године се оне уклањају. Постоји и пројекат у том смислу, одређене су локације и процењена средства за уклањање. Очекује се да током године неких двадесетак локација буде очишћено. Оно што је важније, рекао је Пешић, треба превентивно деловати како би се спречило поновно стварање дивљих депонија.

Преведите сајт »