Депонија добила званичну дозволу за одлагање отпада

Izvor-Plusonline.rsdeponija-
Од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде, у петак је Регионалној санитарној депонији издато решење о дозволи за одлагање неопасног отпада на самој депонији, каже директор Депоније Зоран Станковић. Према његовим речима на дозволу се чекало практично од самог оснивања предузећа, али је процедура таква и практично је дозвола добијена у редовном поступку

– Ово нам је било веома значајно за само обављање делатности, с обзиром да је тако предвидјено Законом. Дозвола је издата на 10 година, а самом издавању дозволе претходиле су посете надлежних инспектора и чланова комисија Министарства, који су у више наврата обилазили Депонији, и бележили референце које су неопходне за добијање дозволе, првенствено када је заштита животне средине у питању, каже Станковић.

Такодје, код Дирекције за воде Министарства пољопривреде покренут је поступак добијања водоприпреде дозволе, која је такодје неопходна за обављање делатности одлагања отпада на депонију. Водопривредна дозвола је део употребне дозволе, с тим што је Општина Пирот, која је издала употребну дозволу предвидела да се водопривредна дозвола накнадно прибави.

Преведите сајт »